sobota 1. ledna 2011

Hrůzu nahánějící strašidelné jeskyně

Milan Doležal

Při svém putování po tajemných a pozoruhodných lokalitách jsem se několik let věnoval i návštěvám jeskyní, ke kterým se vážou legendy a do dnešních dnů se tam dějí velice prapodivné věci. V mnoha z nich byla nalezena obětiště, svatyně či zde došlo k tragickým událostem. Snad proto se zde stále zdržují nejrůznější bytosti a dochází zde k paranormálním jevům. Ve všech, které zde uvádím se dějí podivné věci – zvuky, hlasy, řinčení zbroje, výkřiky, zjevování přízraků, bubnování, troubení a pod. Některé události zaznamenalo či osobně prožilo více lidí a podle některých není dobré zde zůstávat přes noc.
Jeskyně u Dolního Žlebu - V malé jeskyni nedaleko skály Jeptiška nad Dolním Žlebem došlo v loňském roce k zajímavé události. Jeden turista zde odpočíval po náročné tůře. Když seděl u vchodu do jeskyně, tak najednou slyšel, jak za ním někdo bubnuje. Když se rychle otočil, spatřil jen nejasnou siluetu člověka oděného v kůžích. Poté zaslechl z útrob jeskyně tlumené hrdelní pokřikování. Raději proto z místa rychle odešel. Při mé návštěvě jsem ani já neměl moc dobrý pocit. Stále jsem cítil, jako by mě někdo z jeskyně sledoval. Když jsem vešel dovnitř, projel mnou jako nůž strach a velká úzkost. Je to opravdu velice podivné místo. V dávných dobách jeskyně sloužila jako centrum, kam se ukládaly obětiny přírodních božstvům.

Braniborská jeskyně u Maršovic (Českolipsko) – V noci bývají z jeskyně slyšet zvuky zvířat i tlumené mumlání „lidí“. Několikrát zde byla byla spatřena postava muže v dlouhém plášti, kterému rudě žhnuly oči. Několika lidí se stalo, že na ně někdo sáhl jakoby ledovou rukou. V jeskyni bylo nalezeno spousty mrtvých ptáků a zajíců.

Stará skála u Lhoty (Českolipsko) – Toto místo se nachází na okraji skalního hřbetu na jižním okraji obce. Jednalo se o svatyni. Byly zde totiž nalezeny nejen zvířecí kosti, ale i kamenné a kostěné nástroje. Objevena byla i unikátní nádobka s bohatou výzdobou včetně vyobrazení tzv. Oranta – člověka vzývajícího nadpřirozené síly. Zejména za úplňku se zde dějí podivné věci. Toto místo jsem navštívil s kamarádem, který měl sebou i vlčáka. Pse však za žádných okolností nechtěl vejít dovnitř, třásl se hrůzou a žalostně kňučel. Kamarád dostal najednou závrať a vyprávěl, že cítil, jako by jej něco chytilo kolem krku. Já naopak vnímal, jak mi kdosi vysává mou životní energii.

Mordloch u Ješovic (Kokořínsko) – Tato jeskyně je opředena celou řadou pověstí. Tradice vypráví o nálezu lidských koster. Snad proto se zde zjevuje přízrak, který naříká a neustále opakuje slova „vystřieci hubence“. Toto varování je právem na místě, protože s přízrakem přichází i dost nepříjemný chlad a zápach. Je zde cítit hodně velká negativní energie.

Hradsko u Mšena (Kokořínsko) – Zde byly objeveny dvě ženské kostry. Zhruba z dob středověku. I zde dochází ke zjevování bytostí. Ty nehnutě stojí u skály a dívají se do lesa. Několikrát hodně vystrašily trampy. I ve dne je zde ovšem možné slyšet tichounké cinkání rolniček.

Jeskyně Ryby u Ondříkovic (Český ráj) – Jeskyně se nachází v jižní části maloskalské Drábovny. Z jeskyně pochází zajímavý kamenný předmět pravěkého stáří, jde o plastiku ryby. Mnohem děsivější je, že se zde zjevují duchové dvou německých vojáků, kteří se zde na konci války ukrývali. Byli zde místními obyvateli nakonec zastřeleni. Vinou toho duše mrtvých nenašly nikdy klidu a pokoje a stále se zde zdržují. Není nic příjemného zde zůstávat a už vůbec ne po soumraku. Je to hodně ponuré místo. Některým lidem se zde dělá nevolno, jiní návštěvníci pak bez příčiny i onemocní.


Jižní Lízovka u Mužského (Český ráj) – Jeskyně se nachází vpravo u Slívové rokle pod Mužským. I zde se zjevují přízraky několika vojáků. Jednalo se o uprchlé válečné zajatce z konce druhé světové války. Jejich nářek a stíny je možné vnímat v těchto místech i o polednách.

Kristova jeskyně Klokočské skály (Český ráj) – V této jeskyni mají být strážci velkého pokladu. Tak alespoň hovoří jedna z četných pověst. Není jistě náhoda, že zde byla mimo jiné nalezena zlatá keltská mince. Jednalo se navíc o významné kultovní místo. Mají se zde zjevovat různé bytosti, včetně planoucích světélek, které se vznášejí pár metrů od vstupu do jeskyně, včetně „kulhavého“ přízraku, kterému není vidět obličej. Ten kdo jeho obličej spatří, prý druhý den zemře.

Čertova ruka u Sedmihorek – Jde o monumentální pískovcový útvar. Mimořádným nálezem jsou postříbřená bronzová kování koňských postrojů a řada železných a skleněných předmětů z dob stěhování národů. Výjimečné aktivity v tomto místě se zde v podobě přízraků projevují do dnešních dnů. Jde o kultovní místo, kde můžete slyšet vytí vlků a zjevuje se tu například i vysoká postava podobná Golemu.

Pod Pradědem u Sedmihorek – Zde byl učiněn významný objevem. Jde o kostru mladé dívky ve skrčené poloze s náhrdelníkem z provrtaných liščích zubů. Když jsem tu byl poprvé, rozhodl jsem tu tu přečkat noc. Po soumraku jsem vešel jsem do jeskyně. Tma byla až neskutečná, najednou jsem ztuhl leknutím. Přímo proti mně stála vysoká bělavá postava, její obrysy byly sice ve tmě trochu nejasné, ale bezpochyby to byla bytost. Jasně jsem cítil, jak nechce, abych šel dál, jakoby střežila vchod do jiného světa. Raději jsem toto ponuré a děsivé místo opustil.

Bacín nad obcí Vinařice (Český kras) – Na vrcholu se nad puklinou nacházela svatyně. Puklina sloužila také jako obětní šachta tohoto oltáře, protože zde byla nalezena spousty kosterních ostatků lidí. Uprostřed keramických střepů byly zbytky lidských kostí dětí i dospělých spolu s kostmi kanců, beranů a býků. Duše mrtvých a obětovaných však nenašly klidu a pravidelně se zde zjevuji.

Galerie (Český kras) – Tato jeskyně se nachází nad levým břehem Berounky severovýchodně od Srbska. Byly zde nalezeny i lidské ostatky. Zjevuje se zde hrůzný přízrak v podobě černé postavy. Ne vždy byla tato temná postava spatřena, někdy lidé slyšeli jen zvuk, nesrozumitelné mumlání, kroky, které je sledovaly. Připomíná strážce nějakého hrozného tajemství.

Jeskyně Martina (Český kras) – Ta se nachází v lese nad Tetínem. Byly zde nalezeny i kosterní ostatky malého dítěte a ozdoby z mušlí a jiné obětiny. Jeskyně má dvě patra o celkové délce 430 metrů. Ale pozor! Jde o sídlo bytosti z hlubin. Ta se zajímají jen o ty, kteří vstupují do jejich světa.

Jeskyně u Skutče (Jižní Čechy) – V malé jeskyňce ve svahu pod hradištěm byl nalezen poklad jako votivní oběť. Jeden turista mi vyprávěl, že když tu byl, tak slyšel jak někdo tiše obchází kolem a sledoval koutkem oka kradmé pohyby kolem. Poté co vešel do jeskyně, spatřil krásnou bílou paní, co stála v protějším koutě a upřeně se na něj celou dobu dívala. Druhý den dostal horečky a na dost dlouhou dobu onemocněl.

Na Špičáku (Hrubý Jeseník) – Tato jeskyně u Supíkovic je pozoruhodná nejen celou řadou nápisů ze středověku, ale také tím, že zde dochází k atakům podivných bytostí. Někdy se této jeskyni také říkalo mlýnice smrti. Bylo zde nalezeno několik mrtvých lidí, kteří zde chtěli přespat. Na jejich těle nebyla nalezena žádná poranění.

Šipka – Tato jeskyně se nachází na severním svahu vrchu Kotouče u Štramberka. Jeskyně se pár metrů od vstupu rozbíhá do dvou chodeb. Jednalo se pravděpodobně o obětiště. Toto místo je považované za prokleté a lidé se mu po generace raději vyhýbají. Zjevují se zde různé ohavné bytosti a dokonce i je tu slyšet jekot a křik.

Býčí skála (Moravský kras) – Byly zde nalezeny nejen pozůstatky zhruba 40 lidských obětí, ale i velké množství zvířecích kostí, keramiky, ale také bronzové a železné zbraně, štíty, helmice, zlaté šperky, jantarové perly atd. Jednalo se o významnou svatyni a předsíň Býčí skály byla s největší pravděpodobností obětní šachtou. Celé místo je tak prodchnuto ponurostí a temností dávných kultů. Osobně jsem zde prožil dvě noci a mohu říci, že to nebyl zrovna moc příjemný zážitek. Snad zde došlo k vyvraždění kněžek býčího kultu a ty pak byly předhozeny hladovým podzemním duchům. Těch je tu opravdu dost.

Kanibalka (Moravský kras) – Propojené jeskyně leží v Křtinském údolí ve střední části Moravského krasu. Bylo zde nalezeno větší množství lidských kostí. Důležité je i to, že zde několik lidí ztratilo orientaci a nemohlo najít cestu ven z jeskyně, i když stáli pár metrů od východu. Něco neodolatelného je táhlo do nitra jeskyně. Sám jsem zde zažil to, že mé hrdlo něco sevřelo a před očima jsem měl najednou blikavé víření stříbrných jiskřiček.

Rytířská jeskyně (Moravský kras) – Tu naleznete ve stráni Suchého žlebu. Byla zde pravděpodobně svatyně, která byla bráněna a dobývána. Uvnitř jeskyně prý číhá zlý démon a jeho služebníci Fafermani, což jsou ohnivé bytosti. Není radno probudit cosi temného a zlého co tu číhá, ono monstrum, démona živeného lidskou energií a úzkosti.

Jeskyně na Turoldu - Tato tajemná jeskyně se nalézá nad Mikulovem a je zde nejen velice silné křížení energií, ale dochází zde také k opakovaným projevům paranormálních aktivit. Nejčastěji je zde možné spatřit různé světelné koule, ale byl zde opakovaně v noci viděn kůň s hadím ocasem. Zřejmě jde o varování před vstupem. Prostory působí na citlivého návštěvníka podivným, zneklidňujícím dojmem.