neděle 2. ledna 2011Sestřina nenávist zničila Daně životMilan Doležal

Může nám prokletí zničit život? To bývá častá otázka, kterou dostávám. Musím říci, že ano a doslova se vám může váš život proměnit v peklo. Zlé síly mohou být totiž posíleny a namířeny nejen proti konkrétním osobám, ale i proti rodinám. Když se něco podobného stane, život postiženého se radikálně změní. Rozumem to nijak nevysvětlíte, protože to, co se vám děje se vymyká jakémukoliv materiálnímu chápání. Lidí postižených prokletím je mnohem více, než si myslíte. Emoce a myšlenky se nevidí, nic neváží ani neměří, ale i přesto nikdo nemůže popřít jejich existenci a jejich schopnost ovlivnit chování naše nebo nám blízkých.

Stejně se ti nebude dařit, o to se již postarám.“ To byla slova, která možná vše spustila. Tedy onu vlnu nezdarů, karambolů a neúspěchů v životě paní Dany ze Strakonic. Tato slova vyslovila vlastní sestra. Důvod? Touha po majetku a vlastní nešťastný vztah, kdy své starší sestře záviděla spokojený a klidný život. To, co po několika týdnech následovalo, se dá napsat v několika větách.
V práci se paní Daně přestalo dařit a nezvládala svěřené úkoly. Byla stále více unavená a vyčerpaná. Ráno nedokázala vstát z postele jednak malátností a také se ji točila hlava. Bolest se v těle stěhovala z kloubů, do žaludku a zad, poté do hlavy a ledvin. V práci se stala obětí šikany, pohrdavých úšklebků, posměšků a znevažování práce. Nakonec ji bylo navrženo, aby raději z práce sama odešla, jinak ji ředitelka bude muset propustit. Kolektiv s ni již nechtěl pracovat. To byla jen jedna část hororu. Doma na ni čekala další. Syn se vyboural v autě a vztah s manželem se začal více a více zhoršovat. Neustále ji předhazoval, že je neschopná, líná, že jiné ženské se o domácnost starají mnohem více a lépe. Když hledala pomoc u přátel, tak ti najednou neměli čas a rodiče ji řekli, že si jen vymýšlí, a za vše si může sama.

...poté se dostavil strach, nedůvěra, vztek, zlost, apatie a nakonec i rezignace. Objevovala se náhlá a nevysvětlitelná onemocnění. Častokrát jsem nebyla schopna pracovat, dokončit pracovní záležitosti. Trpěla jsem častými záchvaty silných fyzických bolestí v kloubech, játrech, slezině, rukou, nohou. Pociťovala jsem nečekané tlaky v krku a na plicích, že jsem nemohla skoro ani dýchat..“ popisovala mi svou situaci.
Po několika měsících vnitřního boje a bolesti začala uvažovat, že by se asi všem ulevilo, kdyby již nežila. Začala obviňovat sama sebe, že je asi opravdu tak špatná, že si za vše může jistě sama.

Když jsem za ni do Strakonic přijel, byla to již zlomená žena, která vše vzdala. Byla na pokraji fyzických i psychických sil. Její sestra byla naopak spokojená a šťastná. Měla velkou radost z toho, že se paní Daně zhroutil celý život. Bylo v ni tolik zloby, zášti a touhy ubližovat, že to bylo až k nevíře. Hodně soucítím s člověkem, který musí projít těmito zničujícími mukami.


O samotném rituálu se nemá význam moc rozepisovat. Zapálil jsem kadidlo s olivovými listy požehnanými na Květnou neděli, zažehl svíci a svěcenou vodou jsem pokropil pokoj a požehnal paní Danu. Použil jsem i starý rituál, který obsahuje i požehnání Contra mures. I místa totiž mohou sloužit jako nástroj, přes který může démon, či člověk formou černé magie lidem škodit. Položil jsem ji ruku na hlavu – v ten okamžik jako bych dostal elektrický šok, který proletěl celým mým tělem. Vše trvalo dlouho, ale dopadlo to naštěstí dobře. Prokletí bylo sejmuto.


Závěrem jsem nemocná místa paní Dany pomazal olejem určeným ke svátosti nemocných aby bolest ustala. Bylo krásné vidět, jak se ji ulevilo, i když byla ještě hodně vyčerpaná a unavená. Když jsem s ni hovořil po několika týdnech, byla již spokojená a životní síla se ji vracela. Situace doma se pozvolna uklidnila a dokonce si našla novou práci a také nové přátele. Jen její sestra se po čase nervově zhroutila a musela vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Nakonec jsem celé jméno paní Dany napsal na lístek a poslal je fantastickým kolegům do kongregace Služebníků Neposkvrněného Srdce Mariina, kteří poté v Bazilice svaté Anastázie v Římě, konají nepřetržitě adorace za osvobození podobných obětí. Její jméno pak bylo připojeno v rámci modliteb za osvobození k mnoha dalším.


Prokletí mezi rodinnými příslušníky jsou však velice strašná. Občas se setkám s případy, kdy se zlé činy a vlivy nebo kletby dědí z rodičů či prarodičů. Jestli je očarováno jídlo nebo pití, které pak člověk zkonzumuje, účinky mohou být mnohem silnější...jestli se mu podaří získat nějakou vaši věc, je síla prokletí a černé magie ještě účinnější.