sobota 1. ledna 2011

Některé ohavné a nebezpečné astrální bytostiMilan Doležal

Často dostávám otázky, které se týkají identifikace různých astrálních entit a bytostí, které nás provázejí a mohou nám velice škodit. Vedle démonických bytostí a bludných lidských duší se můžete v běžném životě často setkat i řadou dalších přízraků, o kterých se již tolik nehovoří. Asi nejlépe tuto sféru dokumentuje jedinečná kniha Liber monstrum de diversis generibus (Kniha nestvůr různých druhů). Často ji při své práci používám, ale doporučuji ji číst raději ve dne. Pojďme nyní poodhalit roušku astrálu.

Efialtes. Jednou z nich je tzv. Efialtes, což je noční můra, které například tísní lidi ve spánku. Ulehá na ně a vysává jim jejich energii. Během takového útoku se nemůžete hýbat, ani křičet, je vám zima a jen cítíte velkou tíži na hrudi. Po pár okamžicích to ovšem ustane, ale vy jste vyčerpaní a malátní. Těmto bytostem se také říká astrální vampíři. Tato bytost si vás vyhlédne pro vaši energii, která ji může „chutnat“ nebo ji může na vás někdo také poslat. Což není zas tak velký problém a docela často se to i stává.

Elementálové. Je dobré připomenout i další dva druhy „tvorů“ a to jsou elementálové a elementárové.
Elementálové jsou vlastně vývojově nejnižší druhy astrálních bytostí, zvané také jako larvy. Mohou být oživovány pouhou lidskou myslí. Mohou se i zjevovat také jako malé svítící body nebo jako různorodé sloučení tvarů. Astrální larva je opravdu něco jako parazit živící se zejména životní bioenergií dotyčného člověka a mentalitou. Každá larva má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce udržuje a oživuje. Astrální larva je udržována při svém zvláštním životě opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a díky tomu se neustále zvětšuje a funguje. Ty myšlenky však bývají zlé, nenávistné, škodící jiným apod. Pokud je myšlenka podpořena momentální prudkým záchvatem nenávisti, je mnohem silnější a má tak velkou ničící sílu. Problém je však v tom, že časem se každá nekontrolovaná larva snaží dosáhnout určité formy samostatnosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Vinou toho mnohem více ovlivňuje chování člověka a ten se pak stává horším a horším. Larvy někdy vznikající i neúmyslně, odráží lidské vlastnosti, většinou negativní. Tvoříme je při hádkách, v bolestech, depresích, vzteku, agresi apod. Jsou velmi nebezpečné pro nezkušeného člověka a setkání s nimi může přivodit onemocnění a u slabších lidí někdy i smrt.
Astrální larvy můžeme běžně rozlišit do dvou známých druhů. Prvním jsou tzv. larvy kategorické. Ty vznikají zejména opakováním špatných myšlenek a špatností přání. Tyto larvy jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků, chtíčů, slabostí, špatných myšlenek a pod.. Znají je například kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, negativní lidé, pomlouvači, lidé co šikanují druhé a pod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi. Probouzí v nás touhu nejen po negaci, ale i závislosti.
Druhým typem jsou larvy sanegorické. Ty nám pomáhají naopak budovat dobré zvyky, ale i skutky a přání. Často jsou součástí člověka, který se vášnivě zabývá nějakým koníčkem. Tyto larvy mohou být velice užitečné a prospěšné. Vytvářejí i pozitivní pohled na život, dobrou náladu i dobrý pocit. Popravdě řečeno, ale v poslední době jsou tak trochu ohroženým druhem. Lidem se jich nějak nedostává. Proto jsou docela vzácné. Hodně se projevují a tvoří v okamžiku lásky, radosti, prosby za jiné, mateřskou láskou apod. Tedy nezištností.

Elementárové. jsou naopak duchové a bytosti přírody a různých živlů, či zvířat a míst. Gnómové jsou duchové země, salamandři duchové ohně, sylfové duchové vzduchu a undiny duchové vody. Některé druhy jsou člověku docela nebezpečné a nepřátelsky nakloněné, jiné naopak. Hodně záleží i na samotné povaze člověka. Zmiňuje se o nich podrobněji slavný démonolog M. Delrio. Ve svém díle Disquisitionum magicarum o nich napsal velice zajímavé pojednání . Podává v něm podrobný popis několika druhů těchto elementárů. V Papusových Základech praktické magie jsou navíc uvedeny návody k evokaci těchto bytostí. Předem to však nedoporučuji pro velkou dávku nebezpečnosti. Elementár vás může totiž tzv. vampyrizovat, a to nejen ve spánku. Navíc za jeho činnost nesete důsledky i následky.

Inkubové a Sukkuby. Další bytosti, které nás navštěvují jsou inkubové a sukuby. Za inkuba je pokládána ta astrální bytost vyhledávající noční pohlavní styk se spícími ženami. Za sukkubu pak bytost mající styk se spícími muži. Pamatuji se na případ ženy, která se stávala obětí podobných útoků. Často byla poškrábaná například na stehnech a tento noční děs ji trápil několik měsíců.

Spuk. Když vám bude cosi dělat v bytě hluk jako je vrzání, bouchání, klepání apod. Tak to je v domě pravděpodobně přízrak zvaný také Spuk. Stejně jako většina ostatních je živen energií a díky strachu ji z vás uniká vetší množství. Spuk vás proto bude děsit, ale nebude vás napadat. Zní to možná trochu pohádkově, ale realita bývá někdy až moc krutá. Tento astrál je dosti negativní a je někdy problém jej z bytu vůbec vyhnat. V jednom domě v Jičíně dokázal dělat každou noc hrozný rámus a rachot. Vždy, když si majitelka šla lehnout, začal jeho děsný „koncert“. Prudké rány do dveří, klepání na okno či skříně. Cinkání skla či dupání, tím vším dokázal děsit starší ženu. Nikdo ji nevěřil, že se u ni doma děje něco nepřirozeného. Když přijel na návštěvu syn, byl v bytě naprostý klid. Řadění tohoto přízraku se podařilo zrušit až pomocí rituálního obřadu.

Egregorové. V rámci tzv. Theurgie ( theos je označení pro boha), tedy při volání boha či adělů, může nastat chyba a napojíte se na jinou bytost či egregora. Egregor je vědomá živá myšlenka jednoho nebo více lidí. V praxi se oživuje a posiluje egregor při různých obřadech apod. Sejde-li se někde několik lidí v určitý čas a stejně v daný okamžik myslí (například rituál černé magie), vytváří tzv. myšlenkového egregoru a tato bytost stále roste a je silnější a mocnější. Nutná je ovšem znalost určitého rituálu. Není to tak, že na fotbalovém zápase vznikne egregor týmu Sparty. Právě při theurgii se pak můžete nevědomky napojit na onoho egregora a ten vám může škodit a to zejména mentálně. Stává se, že slyšíte hlasy, máte dojem že komunikujete s duchovní bytostí apod. Hlas této bytosti pak nemůžete dostat z hlavy a později se stává vulgárnější a protivnější. Někdy vás dokonce tento hlas, který slyšíte pouze vy, pronásleduje dvacet čtyři hodin a nenechá vás v klidu ani v noci. Lidé později páchají sebevraždy, rozpadají se jim rodiny, či končí v ústavech.

Je dobré připomenout ještě tři démony, kteří nás mohou sužovat. Jedním je Telane, což je noční démon, beroucí nám zejména dech. Lidé se při jeho návštěvě začnou dusit a dostávají srdeční arytmie. Tiharise je naopak bytost, která přichází v odpoledních hodinách. Ta ovlivňuje naše chování, skutky, ale i citové vztahy. Tedy zejména v tom negativním slova smyslu. Podporuje hádky, rozpady vztahů nesnášenlivost a také citovou prázdnotu. Do třetice je tu Zafrire. Tento démon přichází s jitrem. Negativně ovlivňuje naše uzdravování a regeneraci.

Astrální mrtvoly. Toto je zvláštní druh bytostí. Rád bych dodal, že jsou zaznamenány dokonce případy, kdy taková astrální mrtvola byla schopna se na čas dokonce zhmotnit (takové materializační experimenty prováděli úspěšně v 19. a na začátku 20. století významní badatelé, například anglický fyzik William Crookes, francouzský nositel Nobelovy ceny za medicínu Charles R. Richet, italský psychiatr a kriminální antropolog Cesare Lombroso a řada dalších). Látka, z níž se tyto přízraky utvářely, je někdy označována také jako ektoplazma. Denní světlo na ni ovšem působí dosti destruktivně až rozkladně, proto nemá dlouhého trvání. Tyto astrální mrtvoly se dokáží materializovat jen na velice krátký čas. Vydrží pohromadě jen pár minut. Přízraky čerpají energii z těla médií při seancích a různých obřadech, nebo ze spících lidí.
Lidé, kteří přežili například svou klinickou smrt, popisují své zvláštní zážitky právě při vystoupení ze svého těla. Mimo jiné uvádějí, že se setkali s jinými astrálními bytostmi, které napadali živé lidi. Tyto astrální mrtvoly mohou způsobovat stavy podobné posedlosti či transu i různé formy záchvatů.

Habal Germin. Tyto astrální bytosti, jsou někdy poutány k již mrtvým osobám, zejména čerstvě pohřbeným. Je to příšerná a ohavná bytost. Je ji přisuzována odpovědnost za některé démonické posedlosti žijících lidí. Nejvíce však mají na „svědomí“ ponoukání a svádění k sebevraždám. Dokáží v člověku navodit takový stav deprese, či beznaděje, že si pak sáhne na život. Tyto bytosti živící se rozkladem, obývající hřbitovy, jsou považované také za sluhy Satana.Choulí se na okraji zorného pole.